Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočná akadémia - utorok 14.12.2010

Triedy sa prezentovali scénkou, tancom alebo spevom, čím sa zapojili do súťaže o ceny - doprava na odbornú exkurziu (1. miesto), neskúšačikov (2. miesto) a darčekový kôš (3. miesto). Ceny odovzdávala zástupkyňa HA Mgr. Katarína Bilicová.
Prvé miesto získala V.C s pásmom Partička, druhé miesto obsadila V.A so scénkou Na pláži a tretie miesto získala IV.C so scénkou Cigánska svadba:


Program: III.C, I.B, V.A
V.B, I.A, II.C
IV.B, IV.B, I.C, IV.C
II.B, II.A, V.C