Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočná akadémia HA a SPŠP - pondelok 19.12.2011

Po imatrikulácii prvákov sa jednotlivé triedy prezentovali scénkou, tancom alebo spevom, čím sa zapojili do súťaže o ceny - doprava na odbornú exkurziu (1. miesto) a darčekový kôš (2. a 3. miesto). Ceny odovzdával riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Maček. Prípravu a organizáciu podujatia zabezpečila trieda II.A, PaedDr. Dobiášová a Ing. Lahučký.
Vyhodnotenie HA: 1. miesto - IV.A, 2. miesto - V.B, 3. miesto - V.C.
SPŠP: 1. miesto - IV.B, 2. miesto - I.A