Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočná akadémia HA a SPŠP - utorok 18.12.2012

Po imatrikulácii prvákov sa jednotlivé triedy prezentovali scénkou, tancom alebo spevom, čím sa zapojili do súťaže o ceny - doprava na odbornú exkurziu (1. miesto) a darčekový kôš (2. a 3. miesto). Hosťami boli aj mažoretky, ktoré otvorili program a skupiny The Roxannes a Chicks Powa. Prípravu a organizáciu podujatia zabezpečila II.C HA s Ing. Gajdošovou a III.A SPŠP s Mgr. Nagyovou.

Vyhodnotenie: 1. miesto - V.C, 2. miesto - II.C HA, 3. miesto - II.A SPŠP.