Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočná akadémia HA a SPŠP - utorok 17.12.2013

Po imatrikulácii prvákov o 10:00 študenti predviedli čo sa v nich skrýva. Organizáciu podujatia tento rok zabezpečila trieda II.B HA s Mgr. Salayovou a III.A SPŠP s PaedDr. Bolečkovou.

Vyhodnotenie:
1. miesto - V.B a dve 2. miesta - IV.B a V.C

dve 3. miesta - II.C a II.B


program HA: II.A, IV.A a V.A

program HA: III.C, I.C a III.B

program I.B HA, I.A HA a IV.A SPŠP

program II.A SPŠP a I.A SPŠP