Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Vianočná akadémia HA a SPŠP - utorok 16.12.2014

Po imatrikulácii prvákov o 10:00 študenti predviedli čo sa v nich skrýva. Organizáciu podujatia tento rok zabezpečila trieda II.A HA s PaedDr. Fitalovou a III.A SPŠP výživa a šport s Mgr. Vankovou.

Vyhodnotenie:
dve 1. miesta - I.B HA a IV.A SPŠP

2. miesto - III.A HA a 3. miesto - V.A HA


program: II.A SPŠP, V.B HA, IV.A SPŠP (2 fotky)


program: I.A HA, V.A HA, I.B šport SPŠP

program: I.C HA, III.A HA, V.C HA

program: III.C HA, IV.A HA, I.B HA (2 fotky)


program: IV.C HA, II.C HA, II.B HA, I.A výživa SPŠP