Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Banket III.C - štvrtok 26.2.2009

Banket pri príležitosti príchodu jary manažovali žiaci 5. ročníka. Obsluhu tvoril kolektív 3.C triedy.