Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Banket III.B - streda 24.2.2010

Banket pri príležitosti partnerstva Nitry s Naperville (americký štát Illinois) manažovali žiaci V. ročníka. Obsluhu tvoril kolektív III.B triedy. Hosťami banketu boli Christopher Scharf s manželkou, Ivan Eľko, Jozef Dvonč a riaditeľ Spojenej školy Jaroslav Maček.