Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Otvorenie mliečneho baru - pondelok 8.4.2013

Súčasťou areálu školy je mliečny bar prístupný pre verejnosť s ponukou teplých a studených pokrmov, sortimentom dezertov, nápojov a denným obedovým menu. Zariadenie predstavuje prínos najmä pre žiakov školy, lebo bude pre nich k dispozícií výrobné a odbytové stredisko pre zdokonalenie ich zručností a vedomostí na odbornej praxi. Slávnostné otvorenie sa konalo za prítomnosti riaditeľa školy Jaroslava Mačeka, predsedu VÚC Milana Belicu, ministra školstva Dušana Čaploviča a primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča.