Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Barmanský kurz, 21. – 25.11.2016

Pre veľký záujem o barmanský kurz hotelová akadémia aj tento rok pozvala inštruktora Martina Januru, aby študentov zaučil do barmanského remesla.
Po absolvovaní teoretickej časti - výroba alkoholu, pôvod a druhy destilátov, barmanské pomôcky, pripravovali študenti miešané nápoje. Naučili sa rôzne spôsoby miešania, správnu techniku, zorganizovať si prácu za barom a udržiavať pracovisko v čistote. Prísun informácií i praktické zručnosti boli rovnomerne rozložené do 5 dní.
Výstupom barmanského kurzu bolo zloženie skúšky, ktorá pozostávala z testu a miešania nápojov. Všetci študenti boli úspešní a získali barmanský certifikát.