Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Deň narcisov - piatok 7.4.2017

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i našu podporu. Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už 21. raz. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku zaplavili žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na svoj odev týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Do zbierky sa zapojilo 30 žiakov – dobrovoľníkov. Po vypočutí pokynov PaedDr. Javorovej a Ing. Ivaničovej, si vyzdvihli kartónové pokladničky, narcisy, povolenia od organizačného výboru v OD Jednota a išli hľadať v studenom počasí na sídlisku Chrenová v Nitre ľudí ochotných pomáhať. Ich snaha priniesla výsledok: zozbierali spolu 2134 €, z toho v škole 198 €. ĎAKUJEME!