Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Deň narcisov - piatok 13.4.2018

Spojená škola sa aj tento rok aktívne pričinila o pomoc pri organizovaní 22. ročníka celoslovenskej charitatívnej akcie združenia Ligy proti rakovine.

Vedenie našej školy umožnilo PaedDr. Javorovej a Ing. Ivaničovej zorganizovať túto udalosť, na ktorej sa zúčastnilo 33 študentov zo všetkých 3 organizačných zložiek školy – III.A (SPŠP), III.A (HA), III.C (HA), IV.A (HA), IV.B (HA), septima B (ŠG) a sexta (ŠG). Študenti pôsobili na vopred vybraných stanovištiach na škole a v rôznych častiach sídliska Chrenová.

Aj vďaka pozitívnemu prístupu a slušnému správaniu sa voči dobrovoľníkom ochotným prispieť akoukoľvek finančnou čiastkou ťažko skúšaným osobám trpiacich závažnou diagnózou akou je rakovina sa všetkým zúčastneným študentom podarilo spoločne vyzbierať 1 754,80 Eur, z toho v priestoroch školy 218 Eur.

Veľmi pekne sa chceme poďakovať vedeniu školy, zamestnancom školy ako aj žiakom za vyjadrenie svojej obrovskej empatie a súdržnosti!