Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Deň narcisov - štvrtok 11.4.2019

Spojená škola sa aj tento rok aktívne pričinila o pomoc pri organizovaní 23. ročníka celoslovenskej charitatívnej akcie združenia Ligy proti rakovine. Vedenie školy umožnilo túto udalosť zorganizovať PaedDr. Javorovej a Ing. Ivaničovej.

Vďaka pozitívnemu prístupu a slušnému správaniu sa voči dobrovoľníkom sa podarilo na pôde školy a v uliciach sídliska Chrenová vyzbierať 2 946,14 Eur. Ďakujeme vedeniu školy, zamestnancom školy aj žiakom za to, že prispeli, čím vyjadrili empatiu a súdržnosť!