Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Medzinárodný deň učiteľov - štvrtok 14.10.2010

Pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov sa v spoločenskej hale stretli pracovníci školy spolu s bývalými pedagógmi Spojenej školy. Stretnutie bolo doplnené krátkym programom, ktorý so žiakmi pripravila pani profesorka PaedDr. Javorová.

Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28. marca), ale vo svete si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra. Medzinárodný deň učiteľov (World Teachers' Day) bol vyhlásený UNESCO-m v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov – Odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola v tento deň v roku 1966 podpísaná.