Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Medzinárodný deň učiteľov - pondelok 10.10.2011

Pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov sa v spoločenskej hale stretli pracovníci školy spolu s bývalými pedagógmi Spojenej školy. Stretnutie bolo doplnené krátkym programom, ktorý si pripravili pre nich žiaci.