Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Svetový deň výživy - 16. október

Šestnásty október vyhlásila Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) OSN za Svetový deň výživy. Pri tejto príležitosti sa uskutoční informačná kampaň zameraná na podporu zdravého stravovania obyvateľstva Slovenska. Ústrednou témou je boj proti hladu na zníženie chudoby. Ministerstvo pôdohospodárstva SR a jeho samostatné agrárne marketingové oddelenie - SAMO sa rozhodli myšlienku tohto dňa aplikovať na naše podmienky. Informačná kampaň sa preto zameria na zmenu stravovacích návykov populácie SR. Projekt je pod záštitou Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) OSN s podporou PHARE.
Vychádzajúc z analýzy spotreby potravín na Slovensku za posledných desať rokov a trendov jej vývoja, kampaň si kladie za cieľ upozorniť obyvateľov na tri základné problémy. Potrebné je konzumovať menej tukov, viac mlieka a mliečnych výrobkov, viac ovocia i zeleniny. Spotreba potravín v posledných rokoch zaznamenala však určité zmeny. Je to vplyvom osvety k správnej výžive, ale tiež transformácie ekonomiky a liberalizácie cien. Napriek tomu, stravovacie návyky obyvateľstva SR stále nezodpovedajú racionálnemu životnému štýlu.

Výživa našej populácie je energeticky nadmerná a predovšetkým živinovo nevyvážená. Pri pohľade na posledné desaťočie má priemerný Slovák približne o 15 % vyšší prísun energie ako potrebuje. Spotreba tukov je v priemere asi o 45 % vyššia ako sú odporúčané dávky. Tie sa často konzumujú vo forme tzv. skrytých tukov - súčasti mäsových, vysokotučných mliečnych, pekárenských a cukrárenských výrobkov. Súčasne trpí slovenská populácia nedostatočným prívodom minerálnych látok, predovšetkým vápnika, niektorých vitamínov a vlákniny. Tieto deficity súvisia s nedostatočnou spotrebou mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny,strukovín a celozrnných obilnín.