Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Divadelné predstavenie v ANJ - utorok 24.2.2009

V spoločenskej hale sa konalo o 13.00h predstavenie, ktoré bolo zaujímavé pasážami v anglickom jazyku, takže si žiaci mohli precvičiť cudzí jazyk aj inak ako na vyučovaní.