Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Dni otvorených dverí, streda 3.12. - 5.12.2008

Žiaci Hotelovej akadémie previedli záujemcov o štúdium a možno aj budúcich spolužiakov po areáli školy, oboznámili ich s priebehom štúdia a odpovedali na otázky.