Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Dni otvorených dverí, streda 30.11. - 2.12.2011

Žiaci Hotelovej akadémie sprevádzali záujemcov o štúdium po areáli školy, oboznámili ich s priebehom štúdia, uplatnením absolventov a odpovedali na otázky, ktoré sa týkali odbornej praxe, ale aj vyučovania konkrétnych predmetov. Zaujímavé bolo pre žiakov ZŠ vidieť hotelákov v triede s vyučujúcim, pretože dvere každej triedy sa počas troch dní mohli kedykoľvek otvoriť. Profesorský zbor ochotne poskytol informácie a vo vestibule školy si mohli návštevníci všimnúť prezentáciu celej spojenej školy.