Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Exkurzia V. ročníka v Bratislave - 20.1.2011 (štvrtok)

Návštevu Bratislavy sme začali v budove parlamentu, kde nám sprievodca predstavil históriu a súčasné problémy politického systému na Slovensku. Druhou zastávkou bol 18. medzinárodný veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO, ktorý sa uskutočnil v Incheba Expo Bratislava súbežne s veľtrhom Slovakiatour. Tento veľtrh je rozhodujúcim podujatím v oblasti gastronómie a hotelierstva v rámci celého Slovenska i stredoeurópskeho regiónu. Spolu s výstavami Exposhop a Gastropack ponúka príležitosť predstaviť komplexnú ponuku produktov a služieb v celej škále profilu veľtrhu.
Tento rok sa prvýkrát rozšíril veľtrh aj o tématicky blízku výstavu Exporeklama, kde svoje služby prezentovali vystavovatelia z oblasti médií, výroby reklamy a rôznych informačných technológií. Počas výstavy sme mali možnosť vidieť prezidenta SR, ktorý sa venoval delegácii z maďarska.