Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Exkurzia IV.B - 7.3.2012 (streda)

O 8:15 bol odchod do Bratislavy, kde sme podľa plánu navštívili hotel Radisson Blu Carlton. Žiakom manažérka podrobne vysvetlila aké služby a záruky pre hosťa poskytuje ich hotel a odpovedala na množstvo odborných otázok, ktoré zaujímali žiakov z oblasti gastronomického manažmentu, ale aj personalistiky.

Druhou zastávkou bol hotel Crowne Plaza, kde sme boli rozdelení na dve skupiny a venovali sa nám dvaja manažéri. Žiaci videli priestory, ktoré sú k dispozícii najmä kongresovej klientele, ale aj ubytovacie priestory, oboznámili sa so štandardmi hotelovej siete a videli uplatnenie naučenej teórie z predmetu gastronomický manažment v praxi.


Na obed sme boli v reštaurácii Bevanda Galan. Treťou zastávkou bola prehliadka v hoteli Cakav:Makara – Design hoteli, ktorý svojou nekonvenčnosťou tvoril jedinečnú príležitosť na porovnanie s klasickým tradičným spôsobom starostlivosti o hosťa. Každá izba mala svoj dizajn a veľa izieb sme mohli aj vidieť. Zastavili sme sa aj v nákupnom centre Avion a do Nitry sme sa vrátili o 17:30.


Cieľom exkurzie bolo získať cenné informácie z oblasti manažmentu a cestovného ruchu na Slovensku, konfrontovať teóriu v praxi a oboznámiť sa s problematikou na trhu v hotelierstve. Ciele exkurzie boli splnené.