Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Exkurzia I.B - 7.6.2012 (štvrtok)

Žiaci I.B s vyučovacím jazykom talianskym sa zúčastnili odbornej exkurzie v Bratislave, počas ktorej navštívili Taliansky kultúrny inštitút. V talianskom jazyku im boli prezentované údaje o krajine, kultúre, umení, vzdelávaní či študijných pobytoch. Následne absolvovali autorskú výstavu talianskej umelkyne M. Dupong s názvom „Rozprávkové príbehy“, ktorá bola inscenovaná v Dvorane Ministerstva kultúry SR. Exkurzia bola doplnená o prehliadku historickej časti Bratislavy - Kostol svätej Trojice, Michalská brána, Michalská veža, Dóm sv. Martina, Františkánsky kostol a nábrežie Dunaja.