Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Exkurzia v Cerne Ženeva, 11. - 15.6.2014 (nedeľa)

Žiaci Spojenej školy sa zúčastnili "Poznávacieho podujatia Cern", ktoré organizovala Asociácia mládeže pre vedu a výskum. Ako pedagogický dozor boli PaedDr.Ondrušová a PaedDr.Čapistrák. Cesta autobusom prebehla bez problémov. Prvou zastávkou bolo interaktívne múzeum Technorama vo Winterthure. Tu si prišli žiaci na svoje, keď si mohli svoje fyzikálne vedomosti a zručnosti overiť v praxi. Tri hodiny hier, pokusov a rôznych predstavení ubehli veľmi rýchlo. Po príchode do Ženevy sa všetci ubytovali v hoteli F1, kde bolo ubytovanie s raňajkami. Na druhý deň v dopoľudňajších hodinách navštívili Organizáciu spojených národov v Ženeve, potom vyštartovali do Cernu, kde sa aj naobedovali spolu s vedcami a potom nasledovala prehliadka celého komplexu, ktorá bola skutočným zážitkom pre každého. Sprievodcovia boli slovensky a anglicky hovoriaci, takže žiaci museli aj cudzojazyčne rozmýšľať. V podvečer nasledovala prehliadka historického centra mesta aj s pobrežím ženevského jazera. Nakoniec navštívili hlavné mesto Bern s jeho pamätihodnosťami. Súčasťou bola aj prehliadka Einsteinovho múzea v Berne.

Cern dozorkonajúci na pobreží Ženevského jazera úsmev po dobrom obede v Cerne v Berne s medvedíkom v Technorame interaktívne V Ženeve pred kvetinovými hodinami vo švajčiarskej Technorame
vo Winterthure pred interaktívnym múzeom Ženeva - vstup do OSN

Žiaci si počas tejto exkurzie preverili cudzojazyčné vedomosti priamo v praxi, spoznali reálie Švajčiarska, pracovali interaktívne na fyzikálnych javoch, ktoré doteraz nepoznali a utužili vzťahy medzi sebou.Vďaka dobrému počasiu videli všetko to, čo bolo naplánované.