Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Exkurzia v Hronseku a BB - 13. 12. 2018 (piatok)

Trieda III.B HA sa zúčastnila 1-dňovej odbornej exkurzie, počas ktorej žiaci navštívili viaceré objekty CR na Slovensku. Ako prvý navštívili jedinečný drevený artikulárny kostol v Hronseku zapísaný v zozname UNESCO. Tu zaznela orgánová hudba v podaní žiaka Adama Kuťku. Potom si prezreli hotel Lux a Múzeum SNP v Banskej Bystrici. V centre „Mesta pod Urpínom“ si prezreli hlavné námestie s vianočnými trhmi.