Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Spojená škola hotelierstva a cestovného
ruchu v Bazeilles, región Champagne - Ardenne

Návšteva Spojenej školy v Bazeilles, v partnerskom regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja v Champagne Ardenne sa uskutočnila od 10. 4. 2007 do 13. 4. 2007 na pozvanie zástupcu školy a jeho kolegov, ktorí sú zapojení do európskeho vzdelávacieho programu Projekt Leonardo. Prejavili záujem spolupracovať so strednými školami rovnakého zamerania vo svojich partnerských regiónoch na Slovensku, v Česku a Maďarsku.
Návštevy Francúzska sa zúčastnili pán riaditeľ Mgr. Jaroslav Maček, pani prof. Ľ. Bubáková a vyučujúci odborných predmetov - pani prof. A. Kuviková, pán prof. J. Ivančík.

Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené v škole v Bazeilles, ktorá má vlastnú reštauráciu a malý hotel. Tie sa tiež využívajú pri vyučovaní odborných predmetov v súvislosti so stravovaním a ubytovaním hostí.

Škola v Bazeilles poskytuje rôzne úrovne vzdelania a rôzne typy diplomov, ktoré môžu žiaci počas štúdia získať – od výučných listov, cez všeobecnú maturitu, odbornú maturitu až po diplom tzv. BTS čo je najvyššia možná forma vzdelania v odbore reštauračných služieb, hotelierstva a cestovného ruchu. Škola sa snaží zapojiť do programu vzdelávania aj zahraničných študentov. Uvažujú o vytvorení medzinárodnej triedy pre absolventov hotelových škôl, ktorí by mohli u nich po trojročnom štúdiu získať diplom BTS.
Žiaci chodia oblečení v oblekoch (chlapci) a kostýmoch (dievčatá) nielen v dňoch, kedy majú obsluhu, ale počas celého týždňa, sú kultivovaní a hrdí na to, na akej škole študujú. Všetky vedomosti, ktoré nadobúdajú v procese vyučovania, hlavne čo sa týka vystupovania a správania, uplatňujú aj v každodennom živote.

Pred odchodom štvorica návštevníkov HA z Nitry stihla návštevu najznámejších atrakcii Paríža - Eiffelovej veže (na fotke), chrámu Notre - Dame a Champs Elysées, tiež navštívili mesto Bouillon, Florenville a Sedan, ktoré sa pýši najrozsiahlejším stredovekým opevneným hradom v Európe. Časť hradu slúži ako hotel (na fotke).