Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Stáž vo Francúzsku, pondelok 20. – 24.1.2014

Žiaci IV.A. Blažek, Blahová, Košťálová, Lehoťák, Pápay a Harantová z III.B sa spolu s prof. Páleníkovou a riaditeľom školy Jaroslavom Mačekom zúčastnili týždňovej stáže na škole C. F. A. Des Trois Villes v meste Laval. Okrem prehliadky školy absolvovali aj hodinu Francúzštiny, prehliadku odboru Cukrárstva, besedu s miestnym zastupiteľstvom, prehliadku mesta a neďalekého hradu Le mont Saint Michel. Okrem 60 rôznych odborov je na škole možnosť pomaturitného štúdia v odboroch Cukrár, Čašník a Kuchár. V piatok odchádzali o 13:00 na letisko Charlesa De Gaulla v blízkosti Paríža. Návšteva odbornej školy v zahraničí im priniesla nové skúsenosti a poznatky z odboru gastronómie.