Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastronomická súťaž v Siófoku, štvrtok 19. 10. 2006

Súťaž v Siófoku organizovala maďarská stredná odborná škola Krúdy Gyula Szakközépiskola Siófok. Žiaci našej školy získali 1. miesto v kategórií čašník a 3. miesto v kategórií kuchár.

Na fotografiách je naše prestieranie, a súťažné pokrmy.

Naša obsluha, tlmočníčka pani prof. Szárazová a časť poroty
a reprezentanti po príchode domov.

Takto vyzerali pokrmy ostatných účastníkov súťaže: