Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofest - Čaša vína - utorok 23.3.2010

V krátkej prezentácii každá škola predstavila svoj región. Akcia bola spojená s ochutnávkou vín a syrov z produkcie krajín, ktorých školy sa zúčastnili Gastrofestu. Medzinárodný festival Gastrofest Nitra 2010 sa uskutočnil v priestoroch spoločenskej haly (v stredu) 24.3.2010. Vyhodnotenie Gastrofestu Nitra 2010 bolo v stredu večer.