Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofest Nitra, 2010

Dňa 24.3.2010 (streda) sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Nitre konala štvrtýkrát medzinárodná gastronomická súťaž Gastrofest Nitra 2010 pre študentov hotelových škôl zo Slovenska i zahraničia. Pozvanie na toto podujatie prijali súťažné tímy z Brezna, Bazeilles (Francúzsko), Osijeku (Chorvátski) a Siófoku (Maďarsko), ktoré prezentovali spolu s našou školou svoj región a školu na Čaši vína.

Každá zúčastnená škola zostavila družstvo, ktoré tvorili dvaja kuchári a dvaja čašníci. Úlohou kuchárskeho družstva bolo v súťažný deň pripraviť v stanovenom časovom limite 3 hodín menu pre 6 osôb, ktoré pozostávalo z teplého predjedla, hlavného jedla a dezertu.

Tohtoročnou témou pre kuchárov bolo „Ovocie a zelenina - hit zdravia v súčasnej gastronómii“. Družstvo čašníkov malo pripraviť slávnostnú tabuľu pre 4 osoby na tému „Svadba budúcnosti“, pripraviť stôl pre V.I.P. hostí a naservírovať im súťažné menu doplnené nápojmi.

Tabule reprezentantov: Brezno, Nitra
Tabule reprezentantov: Chorvátsko, Francúzsko, Maďarsko


Súťažné menu škôl:
Hotelová akadémia Brezno
Hotelová akadémia Nitra
LYCÉE DE BAZEILLES Bazeilles Francúzsko
Ugostiteljsko turistička škola Osijek, Chorvátsko
Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola Siófok, Maďarsko

Prípravu a organizáciu festivalu zabezpečovala skupina študentov V.C triedy Hotelovej akadémie v Nitre pod vedením odborných pedagógov. Žiaci si touto formou precvičili manažment gastronomického podujatia v reálnych podmienkach a zúročili tak teoretické poznatky získané na vyučovaní. Vyhodnotenie sa konalo večer po podujatí.
Cieľom festivalu je spoznávanie nových trendov v gastronómii Slovenska a ďalších krajín. Počas festivalu bol tiež dostatok času na výmenu skúseností medzi študentmi a pedagógmi zúčastnených škôl a na rozvoj partnerských vzťahov, školy mali možnosť predstaviť ďalším účastníkom festivalu históriu a súčasnosť svojho rodného kraja a život svojej školy.
Atmosféra súťaže motivovala žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju ich tvorivosti, čo iste prispeje k skvalitňovaniu služieb v cestovnom ruchu v rámci Slovenska a Európy.