Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofestival Ostrava 2011, štvrtok 24. - 26.11.2011

V Ostrave na výstavisku Černá louka sa konal 11. ročník výstavy potravinárskych firiem a medzinárodnej súťaže študentov Gastrofestival Ostrava 2011. Na súťaži študentov gastronomických škôl svoje umenie predviedli študenti v odboroch kuchár, čašník, barman, cukrár, barista a somelier.
Naša žiačka III.A triedy Soňa Palušková súťažila v odbore kuchár. Pripravovala ju Mgr. Horková. Podmienkou bolo pripraviť štyri porcie hlavného jedla z mletého mäsa v časovom limite 45 minút. Počínala si veľmi dobre o čom svedčí jej umiestnenie - prvé miesto. V odbore barman súťažil Ladislav Cziglecki, žiak III.C triedy, pod vedením Bc. Ivančíkovej. Pripravoval miešaný nealkoholický nápoj.