Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofest Nitra 2012 Slovakia

Dňa 21.3.2012 (streda) sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Nitre konala šiestykrát medzinárodná gastronomická súťaž Gastrofest Nitra 2012 Sovakia pre študentov hotelových škôl zo Slovenska i zahraničia (nultý ročník sa konal v Maďarsku). Pozvanie na toto podujatie prijali súťažné tímy z Kežmarku, Bazeilles (Francúzsko), Osijeku (Chorvátski) a Ostravy (Česká republika), ktoré prezentovali spolu s našou školou svoj región a školu na Čaši vína.

Každá zúčastnená škola zostavila družstvo, ktoré tvorili dvaja kuchári a dvaja čašníci. Úlohou kuchárskeho družstva bolo v súťažný deň pripraviť v stanovenom časovom limite 3 hodín menu pre 6 osôb, ktoré pozostávalo z teplého predjedla, hlavného jedla a dezertu.

Tohtoročná spoločná téma pre kuchárov aj čašníkov bola „národné jedlo a jeho originálna chuť ako obraz krajiny v ktorej žijeme“. Družstvo čašníkov malo pripraviť slávnostnú tabuľu pre 4 osoby, pripraviť stôl pre V.I.P. hostí a naservírovať im súťažné menu doplnené nápojmi.

Reprezentačná tabuľa a couvert:
Kežmarok
Chorvátsko
Francúzsko
Česká republika
Nitra


Súťažné menu škôl:
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok

Ugostiteljsko turistička škola Osijek, Chorvátsko
LYCÉE DE BAZEILLES Bazeilles Francúzsko
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika
Hotelová akadémia Nitra
Hodnotenie a príprava VIP menu:
Servis VIP slávnostného menu:

Prípravu a organizáciu festivalu zabezpečovala skupina študentov V. ročníka Hotelovej akadémie v Nitre pod vedením odborných pedagógov. Žiaci si touto formou precvičili manažment gastronomického podujatia v reálnych podmienkach a zúročili tak teoretické poznatky získané na vyučovaní. Vyhodnotenie sa konalo večer po podujatí.
Cieľom festivalu je spoznávanie nových trendov v gastronómii Slovenska a ďalších krajín. Počas festivalu bol tiež dostatok času na výmenu skúseností medzi študentmi a pedagógmi zúčastnených škôl a na rozvoj partnerských vzťahov, školy mali možnosť predstaviť ďalším účastníkom festivalu históriu a súčasnosť svojho rodného kraja a život svojej školy.
Atmosféra súťaže motivovala žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju ich tvorivosti, čo iste prispeje k skvalitňovaniu služieb v cestovnom ruchu v rámci Slovenska a Európy.