Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofest - Čaša vína - utorok 19.3.2013

V krátkej prezentácii každá škola predstavila svoj región. Akcia bola spojená s ochutnávkou vín a syrov z produkcie krajín, ktorých školy sa zúčastnili Gastrofestu. Medzinárodný festival Gastrofest Nitra 2013 Sovakia sa uskutočnil v priestoroch spoločenskej haly (v stredu) 20.3.2013. Vyhodnotenie Gastrofestu Nitra 2013 Slovakia bolo v stredu večer.