Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofest Nitra 2013 Slovakia

Dňa 20.3.2013 (streda) sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Nitre konala šiestykrát medzinárodná gastronomická súťaž Gastrofest Nitra 2013 Sovakia pre študentov hotelových škôl zo Slovenska i zahraničia. Pozvanie na toto podujatie prijali súťažné tímy z Piešťan, Ostravy, Třebíče, Osijeku a Siofoku, ktoré prezentovali spolu s našou školou svoj región a školu na Čaši vína.

Každá zúčastnená škola zostavila družstvo, ktoré tvorili dvaja kuchári a dvaja čašníci. Úlohou kuchárskeho družstva bolo v súťažný deň pripraviť v stanovenom časovom limite 3 hodín menu pre 6 osôb, ktoré pozostávalo z teplého predjedla, hlavného jedla a dezertu.

Tohtoročná spoločná téma pre kuchárov aj čašníkov bola „Noblesa a vysoký štandard v gastronómii je prioritou študentov hotelových akadémii“. Družstvo čašníkov malo pripraviť slávnostnú tabuľu pre 4 osoby, pripraviť stôl pre V.I.P. hostí a naservírovať im súťažné menu doplnené nápojmi. Vyhodnotenie sa konalo večer po podujatí.

Reprezentačná tabuľa a couvert:
Hotelová akadémia Nitra
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka
Hotelová škola, Třebíč
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola Siófok


Súťažné menu škôl:
Hotelová akadémia Nitra

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka

Hotelová škola, Třebíč

Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola Siófok

Hodnotenie a príprava VIP menu:

Prípravu a organizáciu festivalu zabezpečovala skupina študentov V. ročníka Hotelovej akadémie v Nitre pod vedením odborných pedagógov. Žiaci si touto formou precvičili manažment gastronomického podujatia v reálnych podmienkach a zúročili tak teoretické poznatky získané na vyučovaní.
Cieľom festivalu je spoznávanie nových trendov v gastronómii Slovenska a ďalších krajín. Počas festivalu bol tiež dostatok času na výmenu skúseností medzi študentmi a pedagógmi zúčastnených škôl a na rozvoj partnerských vzťahov, školy mali možnosť predstaviť ďalším účastníkom festivalu históriu a súčasnosť svojho rodného kraja a život svojej školy.
Atmosféra súťaže motivovala žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju ich tvorivosti, čo iste prispeje k skvalitňovaniu služieb v cestovnom ruchu v rámci Slovenska a Európy.