Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofestival Nitra, 2008

Medzinárodný festival Gastrofest Nitra 2008 sa uskutočnil v priestoroch spoločenskej haly (štvrtok) 6.3.2008. Organizátorom bola naša škola pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Otvorenie bolo o 8.00 h a o 12.30 boli ukážky tabúľ a výstava pokrmov. Súťažilo sa v kategórii Obsluha a Kuchyňa.

Téma v kategórii Kuchár bola "Ryba ako súčasť zdravej kuchyne".
Téma v kategórii Čašník bola: "Jarné variácie v slávnostnom stolovaní".

V stredu 5.3.2008 každé družstvo predstavilo účastníkom súťaže svoju školu a región v krátkej prezentácii. Akcia bola spojená s ochutnávkou syrov a degustáciou vín, preto niesla názov Čaša vína.

Tabule reprezentantov: Kežmarok, Nitra, Chorvátsko
Tabule reprezentantov: Maďarsko, Francúzsko, Brezno

Okrem troch miest v kategórii Obsluha boli hodnotené aj: Najkreatívnejšia tabula, Najlepšie zostavené menu a Cena V.I.P.
V kategórii Kuchyňa bolo hodnotené okrem troch miest aj: Najlepšie predjedlo, Najlepšie hlavné jedlo a Najlepší dezert.

Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok
2. miesto v kategórii Obsluha a cena za najlepší dezert
Hotelová akadémia, Nitra
2. miesto v kategórii Kuchyňa a 3. miesto v kategórii Obsluha

Ugostiteljsko - turistická škola, Osijek, Chorvátsko
1. miesto v kategórii Kuchyňa a cena V.I.P.
Stredná odborná škola Krúdy Gyula Szakkózépiskola Siófok, Maďarsko
3. miesto v kategórii Kuchyňa a cena za najlepšie zostavené menu
Spojená škola v Bazeilles, Francúzsko
cena za najlepšie hlavné jedlo a cena za najkreatívnejšiu tabulu
Hotelová akadémia, Brezno
1. miesto v kategórii Obsluha a cena za najlepšie predjedlo

Pred začiatkom súťaže boli družstvá oboznámené s organizačnými pokynmi. Na vypracovanie mali 4 hodiny. Nápoje k jedlám boli podávané vyššou formou zložitej obsluhy a obhajoba tabule bola v materinskom a anglickom jazyku. Takto vyzerali družstvá pred začiatkom súťaže:

Tabule a pokrmy hodnotila odborná porota a hostia V.I.P. Podľa pravidiel každé družstvo pripravilo okrem súťažnej tabule aj stôl pre 4 osoby. Slávnostné vyhodnotenie bolo spolu s recepciou a kultúrnym programom o 19.00 h.Kuchári pri práci: