Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofestival - Čaša vína - utorok 5.4.2016

Každá zo siedmych zúčastnených škôl mala stručne predstaviť svoju školu. Akcia bola spojená s ochutnávkou vín a syrov z produkcie krajín, ktorých školy sa zúčastnili podujatia. Moderátori predstavili tému 9. ročníka. Medzinárodný festival Gastrofestival Nitra 2016 Slovakia sa uskutočnil v priestoroch spoločenskej haly (v stredu) 6.4.2016. Vyhodnotenie Gastrofestivalu Nitra 2016 Slovakia bolo v stredu večer pri slávnostnej recepcií.