Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofestival - Čaša vína - utorok 21.3.2017

Každá zo siedmych zúčastnených škôl mala stručne predstaviť svoju školu. Akcia bola spojená s ochutnávkou vín a syrov z produkcie krajín, ktorých školy sa zúčastnili podujatia. Moderátori predstavili tému 10. ročníka. Medzinárodný festival Gastrofestival Nitra 2017 Slovakia sa uskutočnil v priestoroch spoločenskej haly (v stredu) 22.3.2017. Vyhodnotenie Gastrofestivalu Nitra 2017 Slovakia bolo v stredu večer pri slávnostnej recepcií.