Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofestival Siófok - streda 25.10.2017

V Maďarsku v Siófoku sa uskutočnila medzinárodná gastronomická súťaž v príprave pokrmov, v zostavení slávnostnej tabule a obsluhe. Súťažilo 6 družstiev v dvoch kategóriach: Kuchár a Čašník. Cieľom súťaže bolo využitie tradičných maďarských špecialít - hungarík v gastronómii.
Súťažiaci v príprave pokrmov boli Zuzana Pénzešová z III.A a Viktor Bakó z V.B triedy. Pripravili trojchodové menu s využitím tradičných maďarských špecialít a získali 3. miesto. Súťažiaci v obsluhe boli Kristína Menďanová zo IV.C a Matúš Matušík z V.B triedy. Pripravili slávnostnú tabulu na tému Zasadnutie pre Komisiu Hungarika v reštaurácii Gundel v Budapešti. Reprezentovali školu, ale napriek snahe sa neumiestnili. Veľká vďaka patrí aj pani profesorkám PaedDr. Neirurerovej, ktorá pripravovala drustvo kuchárov a PaedDr. Bullovej, ktorá pripravovala družstvo čašníkov. Na súťaži nás taktiež sprevádzala pani zástupkyňa Oľga Baláková a pani profesorka Nagyová, ktorá tlmočila.