Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofest Nitra 2018 Slovakia

Dňa 21.3.2018 (streda) sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Nitre konala jedenástykrát medzinárodná gastronomická súťaž Gastrofest Nitra 2018 Sovakia pre študentov hotelových škôl zo Slovenska i zahraničia. Pozvanie na toto podujatie prijali súťažné tímy z Piešťan, Třebíče, Ostravy, Osijeku, a Lavalu, ktoré prezentovali spolu s našou školou svoj región a školu na Čaši vína.

Každá zo súťažiacich škôl zostavila družstvo, ktoré tvorili dvaja kuchári a dvaja čašníci. Úlohou kuchárskeho družstva bolo v súťažný deň pripraviť v stanovenom časovom limite 3 hodín menu pre 6 osôb, ktoré pozostávalo z teplého predjedla, hlavného jedla a dezertu.

Tohtoročná téma pre kuchárov aj čašníkov bola Láska ku gastronómii je ako jarné slnko. Prebúdza energiu, zaháňa nepokoj a vždy je v nej túžba po harmónii tela a ducha. "Vdýchnime teda veľkonočným tradíciám svieži vánok modernej doby a vytvorme kúzlo zdravého životného štýlu.". Družstvo čašníkov malo pripraviť slávnostnú tabuľu pre 4 osoby, pripraviť stôl pre VIP hostí a naservírovať súťažné menu doplnené nápojmi. Vyhodnotenie bolo večer po podujatí.

Reprezentačná tabuľa a couvert:
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany
Obchodní akademie a Hotelová škola, Třebíč
Hotelová akadémia Nitra
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
CFA des trois villes de la Mayenne Laval, FR


Súťažné menu škôl:
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany

Obchodní akademie a Hotelová škola, Třebíč

Hotelová akadémia Nitra

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka

Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

CFA des trois villes de la Mayenne Laval, FR

Príprava VIP menu:

Prípravu a organizáciu festivalu zabezpečovala skupina študentov V. ročníka Hotelovej akadémie v Nitre pod vedením odborných pedagógov. Žiaci si touto formou precvičili manažment gastronomického podujatia v reálnych podmienkach a zúročili tak teoretické poznatky získané na vyučovaní.
Cieľom festivalu je spoznávanie nových trendov v gastronómii Slovenska a ďalších krajín. Počas festivalu bol tiež dostatok času na výmenu skúseností medzi študentmi a pedagógmi zúčastnených škôl a na rozvoj partnerských vzťahov, školy mali možnosť predstaviť ďalším účastníkom festivalu históriu a súčasnosť svojho rodného kraja a život svojej školy.
Atmosféra súťaže motivovala žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju ich tvorivosti, čo iste prispeje k skvalitňovaniu služieb v cestovnom ruchu v rámci Slovenska a Európy.