Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastronomická súťaž v Siófoku, štvrtok 18. - 19.10.2007

Gastronomickú súťaž v Siófoku organizovala maďarská stredná odborná škola Krúdy Gyula szakközépiskola Siófok. Súťažilo sa v dvojčlenných družstvách v 4 kategóriách - čašník, kuchár, cukrár a aranžér. Naše družstvo sa zúčastnilo kategórie kuchár a čašník. V obidvoch kategóriách sme získali 1. miesto. Kategória kuchár zahŕňala prípravu kompletného slávnostného menu, ktorého témou boli jedlá z hydiny. V predvečer súťaže mali družstvá možnosť predprípravy surovín. V deň konania súťaže bola potrebná príprava jednotlivých chodov v časovom limite 4 hodín, ich vystavenie a degustácia odbornou porotou.

Naše prestieranie, pokrmy a atmosféra v kuchyni a na rajóne:

V kategóriách kuchár a čašník súťažilo 11 družstiev, desať z Maďarska a jedno - naše, zo Slovenska. Súťažné menu bolo podávané banketovým spôsobom obsluhy. Odborná porota hodnotila aj komunikáciu s hosťami. Kategória čašník zahŕňala prestretie slávnostnej tabule v časovom limite 3 hodín, kde témou bola diplomatická večera. Ako tému diplomatickej večere sme zvolili Návštevu maďarského prezidenta na Slovensku. Tabulu museli súťažiaci obhajovať v maďarskom aj nemeckom jazyku. Odborní vedúci našich súťažných družstiev boli pani prof. Mgr. Jozefína Bullová (v kategórií čašník) a pani prof. Emília Svoradová (v kategórií kuchár). Vedenie našej školy reprezentoval pán riaditeľ Mgr. Jaroslav Maček. Úlohy prekladateľky sa ujala pani prof. Mgr. Mária Szárazová. Sprevádzal nás aj študent 4.ročníka Bohuš Bleho, ktorý miešaním nápojov a svojimi barmanskými zručnosťami zaujal publikum.

Takto vyzerali niektoré tabule konkurencie:

Vyhodnotenie prebehlo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére slávnostnej večere, ktorej súčasťou bol aj kultúrny program a tanečná zábava.