Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Gastrofest Nitra, 2009

Dňa 26.3.2009 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Nitre konala tretíkrát medzinárodná gastronomická súťaž Gastrofest Nitra 2009 pre študentov hotelových škôl zo Slovenska i zahraničia. Pozvanie na toto podujatie prijali súťažné tímy z Brezna, Kežmarku, Kroměříža (ČR), Bazeilles (Francúzsko), Osijeku (Chorvátski) a Siófoku (Maďarsko), ktoré prezentovali svoj región a školu na Čaši vína.

Každá zúčastnená škola zostavila družstvo, ktoré tvorili dvaja kuchári a dvaja čašníci. Úlohou kuchárskeho družstva bolo v súťažný deň pripraviť v stanovenom časovom limite 3 hodín kompletné menu pre 6 osôb – polievka, teplé predjedlo, hlavné jedlo a dezert, pričom podmienkou bolo použitie hydiny pri príprave všetkých súčastí menu okrem dezertu.

Tohtoročnou témou pre kuchárov bola „Hydina, ľahkosť a zdravie v našom stravovaní“. Družstvo čašníkov malo pripraviť slávnostnú tabuľu pre 4 osoby na tému „Prestrime si malý vesmír“, keďže tento rok uplynulo 400 rokov od prvého použitia hvezdárskeho ďalekohľadu svetoznámym Galileom Galileim, ďalej pripraviť stôl pre V.I.P. hostí a naservírovať im súťažné menu doplnené nápojmi.

Tabule reprezentantov: Brezno, Kežmarok, Nitra
Tabule reprezentantov: Kroměříž, Chorvátsko
Tabule reprezentantov: Francúzsko, Maďarsko

Prácu družstiev počas celého súťažného dňa veľmi pozorne sledovali hodnotiace komisie, ktoré na vyhodnotení udelili ocenenia.

Hodnotenie:


Súťažné menu škôl:
Hotelová akadémia Brezno

Hotelová akadémia Kežmarok

Hotelová akadémia Nitra

Stredná škola hotelová a služieb Kroměříž, Česká republika

LYCÉE DE BAZEILLES Bazeilles Francúzsko

Ugostiteljsko turistička škola Osijek, Chorvátsko

Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola Siófok, MaďarskoKuchári pri práci:

Prípravu a organizáciu festivalu zabezpečovala skupina študentov maturitného ročníka Hotelovej akadémie v Nitre pod vedením riaditeľa školy Mgr. Jaroslava Mačeka a pedagógov. Žiaci si touto formou precvičili manažment gastronomického podujatia v reálnych podmienkach a zúročili tak teoretické poznatky získané na hodinách odborných predmetov.
Cieľom festivalu je spoznávanie nových trendov v gastronómii Slovenska a ďalších krajín. Počas festivalu bol tiež dostatok času na výmenu skúseností medzi študentmi a pedagógmi zúčastnených škôl a na rozvoj partnerských vzťahov, školy mali možnosť predstaviť ďalším účastníkom festivalu históriu a súčasnosť svojho regiónu, svojho rodného kraja a život svojej školy.
Atmosféra súťaže motivovala žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju ich tvorivosti, čo iste prispeje k skvalitňovaniu služieb v cestovnom ruchu v rámci Slovenska a Európy.