Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Otvorenie športovej haly - utorok 26.2.2013

Slávnostné otvorenie nafukovacej haly s umelým povrchom sa konalo za prítomnosti predsedu VÚC Milana Belicu, ministra školstva Dušana Čaploviča, primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča, predsedu SAZ Petra Korčoka a šéfa sekcie odboru štátnej starostlivosti o šport a mládež Ladislava Čambalu. Riaditeľ školy Jaroslav Maček privítal aj ďalších významných predstaviteľov športu na Slovensku, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia. Novootvorená hala bude slúžiť najmä na zimnú prípravu pri športovaní a zlepší podmienky pre zdokonaľovanie žiakov školy.