Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Imatrikulácie - 18.12.2008 (štvrtok)

III.C pod vedením triednej profesorky Mgr. Zdenky Hamadovej pripravila pre prvákov nielen zábavu ale aj netradičnú ochutnávku a zápis medzi riadnych žiakov školy.

Disciplíny pre prvákov boli nasledovné: Tanec, Karaoke, dvojčlenné družstvá sa zahrali na Vilomeniny, v šľahačke bolo treba nájsť cukrík a zo šiat viazaním vytvoriť v päťčlenných družstvách najdlhší povraz. Tí, ktorí odmietli alebo boli poslední v súťažiach ochutnali pochutiny alebo skončili s kresbou na tvári.


Bodkou bol podivuhodný nápoj, ktorý ochutnali aj triedne profesorky prvákov a odtlačok do imatrikulačnej listiny.