Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Imatrikulácie - utorok 14.12.2010

Trieda III.C pod vedením triednej profesorky Mgr. Gabriely Woznicovej pripravila pre prvákov súťaženie, netradičnú ochutnávku, zápis do imatrikulačnej listiny a zaradenie do cechu Hotelákov. Podujatie prišiel slávnostne otvoriť riaditeľ Mgr. Jaroslav Maček.