Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Imatrikulácie HA a SPŠP - pondelok 19.12.2011

Trieda III.B pod vedením triednej profesorky Mgr. Adriany Hegedušovej pripravila pre prvákov súťaženie, netradičnú ochutnávku a zápis do imatrikulačnej listiny. Podujatie prišiel slávnostne otvoriť riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Maček.