Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Imatrikulácie HA a SPŠP - utorok 17.12.2013

Trieda III.A HA s PaedDr. Šubovou a III.A SPŠP s PaedDr. Bolečkovou pripravila pre prvákov súťaže, ochutnávky a zápis kolektívu študentov do imatrikulačnej listiny.