Slovensko-francúzska spoločnosť
JHOLE s r.o., Brezno


Spoločnosť JHOLE s.r.o., Brezno vznikla uzatvorením spoločenskej zmluvy a zápisom do obchodného registra 23.4.2002. Spoločnosť JHOLE s.r.o. znamená spojenie sa slovenského a francúzskeho partnera s niekoľkoročnými skúsenosťami v odbore.

Pôvodné zameranie obidvoch partnerov bolo organizovanie letných stážových pobytov študentov slovenskej hotelovej akadémie vo Francúzsku. Záujem zo strany študentov a škôl na území Slovenska a tiež majiteľov hotelových zariadení vo Francúzsku podnietil spoločnosť vykonávať túto činnosť na území celého Slovenska.

Od roku 2002 začala spoločnosť JHOLE organizovať okrem trojmesačných letných stáží aj viacmesačné vzdelávacie pobyty študentov v hotelových zariadeniach vo Francúzsku.


Hotelové a reštauračné zariadenia prijímajúce slovenských študentov:
centre de vacances la Rafale Montgenevre hotel Moby Dick Porto Vecchio
hotel restaurant Saint Christophe CalviJe pondelok,
27. marca 2023,
18:16:53

Relais de Courland les Loges-en-Josas

Predmetom činnosti spoločnosti sú:

  • tlmočnícke a prekladateľské služby,
  • organizovanie výmenných
    študijných pobytov a stáží,
  • vyučovanie v odbore cudzích jazykov,
  • sprostredkovateľská činnosť.

Stránka Hotelovej akadémie