Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Karneval - štvrtok 14.2.2009

Karneval Materskej škôlky na Piaristickej ulici manažovali žiaci 5.C triedy. Pripravený bol pestrý program v podobe rozmanitých hier, sladké odmeny a malé občerstvenie.