Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Karneval - 21.3.2009 (sobota)

Karneval Materskej škôlky na Dolnočermánskej ulici manažovali žiaci V.C triedy. Pripravený bol pestrý program v podobe rozmanitých hier, sladké odmeny a malé občerstvenie.