Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Karneval - sobota 17.3.2012

Karneval pre deti zamestnancov Spojenej školy manažovali žiaci V.A triedy. Pripravený bol pestrý program v podobe rozmanitých hier, sladké odmeny a malé občerstvenie.