Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Výchovný koncert - štvrtok 8.1.2009

Žiaci Súkromnej umeleckej školy z Nitry upútali publikum spevom, tancom, hrou na hudobné nástroje aj kvízom, ktorý si pripravili pre najmenších. Publikum tvorili žiaci Hoteloej akadémie a Športového gymnázia.