Podmienky prijatia
Profil absolventa
Odborná prax
Úspechy žiakov
Kontakty školy
Organizácia školského roka
Fotogaléria
Stravovanie
Ubytovanie
Krúžky
Predmety

Výchovný koncert - pondelok 11.1.2010

Žiaci Súkromnej umeleckej školy z Nitry upútali publikum spevom, tancom a hrou na hudobné nástroje. Publikum tvorili žiaci Hotelovej akadémie a SPŠP.